Over
TREM advies

Technical Real Estate Management

 

 

 

Trem-advies is een kennisnetwerk, bestaande uit een groep samen-werkende senioren met een brede expertise en een langer ervaring, dat technische ondersteuning biedt op het gebied huisvesting en/of vastgoed.


 

Onze diensten en producten onder-steunen opdrachtgevers bij aankoop en bouw (verwerven), bij optimaal exploiteren en onderhouden (gebruiken) en bij verkoop en slopen van huisvesting en/of vastgoed (afstoten). Kortom alle fases in de huisvestingscyclus.

afstoten-verwerven-onderhouden


Visie en missie

Betrouwbaar en betrokken

Deskundig en ervaren

 

Aankopen en bouwen, evenzo beheren en onderhouden is een gecompliceerd proces in de bouwwereld. Zelden hebben opdrachtgevers een totaalbeeld van aangeboden diensten en werkzaamheden. TREM advies wil daarin een rol spelen zodat de opdrachtgever kan terugvallen op een betrouwbare, onafhankelijke en deskundige vertegenwoordiger.

Bij TREM advies geloven we dat een adviesbureau meer is dan een technisch kenniscentrum.

Brede expertise en grote ervaring moet voor de bouwwereld bewaard blijven en waar mogelijk maximaal worden ingezet.

Door integrale aanpak van onze advieswerkzaamheden bereiken we optimale afstemming tussen veiligheid, beperkt noodzakelijk onderhoud, energieverbruik en voldoen aan de bestaande wet- en regelgeving.

We zijn ervan overtuigd dat onze gedragscode de waarden van ons adviesbureau onderbouwt. We beschouwen deze gedragscode daarom als een essentieel onderdeel van het succes op de lange termijn. Daarbij onderkennen we dat we worden beoordeeld op ons gedrag, en niet op wat we zeggen over ons gedrag. Het is daarom onze verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat iedereen deze gedragscode niet alleen kent en het belang ervan erkent, maar ook respecteert en naleeft.

 

 

TREM advies is een bureau waar opdrachtgevers zich op hun gemak voelen, toegankelijk en informeel, met beide benen op de grond, waar we het leuk vinden om samen te werken.

 

Betrouwbaar

Betrouwbaarheid heeft te maken met mensen. Met integriteit, discretie, met afspraak is afspraak, doen wat we beloven, maar ook met direct persoonlijk contact.

We houden ons aan de wetten en regelgeving van de landen waar onze medewerkers en partners actief zijn. Al onze zakelijke transacties worden eerlijk en accuraat in onze boekhouding weergegeven. We vermijden conflicten tussen persoonlijke en zakelijke belangen. Ook vermijden wij, met onze onafhankelijke positie als uitgangspunt, belangenverstrengeling in onze adviezen voor opdrachtgevers. Bij het zakendoen accepteren we geen giften van significante waarde in welke vorm dan ook, en we zullen die ook zelf niet aanbieden.

 

Betrokken

Betrokkenheid door passie voor het vak. Gekoppeld aan de bijbehorende inzet leidt dat tot het best mogelijke resultaat in onze diensten. Maar betrokkenheid heeft ook te maken met direct persoonlijk contact, met een adviseur die uw wensen en eisen goed kent en weet af te stemmen op de mogelijkheden.

TREM advies een klein bureau waar opdrachtgevers zich op hun gemak voelen, toegankelijk en informeel, met beide benen op de grond, waar we het leuk vinden om samen te werken.

TREM advies is een groep zeer ervaren senior-adviseurs met een brede expertise op het gebied van verwerven, gebruiken en afstoten van onroerend goed.

Onze adviezen zijn integraal, rekening houdend met duurzaamheid, veiligheid, energie en optimale exploitatie.

Een bureau in beweging, dynamisch en met korte communicatielijnen.

 

Deskundigheid mag u van elk adviesbureau verwachten, maar bij TREM advies gaan we verder. Binnen onze kennisnetwerk  is op de meeste gebieden van het vastgoed (met uitzondering van administratief en commercieel beheer) ruime kennis en expertise aanwezig. En dat levert praktische adviezen op.

Het kennisnetwerk is grotendeels opgebouwd met senioren. Hierdoor kunnen wij putten uit jarenlange ervaringen in soort gelijke producten en diensten.

 

  • TREM advies is lid van de NVDO (Nederlandse vereniging voor doelmatig onderhoud)
  • TREM advies heeft medewerkers, Rgd BOEI gecertificeerd
  • TREM advies is licentiehouder Buildinglabel.com (EPA)