img verwerven

Afstoten

Bij verkoop

 

Het afstoten (verkopen of slopen) van uw huisvesting vraagt de nodige voorbereidingen en/of vergunningen. TREM advies ontzorgt u in deze procedures door de opdrachtgeversrol volledig over te nemen.

 

diagram gebruiken

 

 

Wij kunnen voor u de volgende producten en diensten uitvoeren:

 

Uitgebreide verkoopinspectie, door middel van conditiemeting wordt de staat  van alle elementen bepaald op het gebied van Brandveiligheid, Onderhoud, Energie en Wet- en regelgeving.

In een overzichtelijke rapportage wordt inzicht verkregen in de klasse/conditie waarin de elementen per groep zich bevinden. De benodigde maatregelen en kosten, nodig om bij een lage score het gewenste niveau te halen worden gespecificeerd in de rapportage opgenomen.

Indien gebreken worden aangetroffen wordt hierbij een herstel maatregel voorgesteld, met benodigd budget en herstelprioriteit.

Met de uitgebreide verkoopinspectie geeft u de potentiele koper een objectief beeld van het aan te komen vastgoed met een conditie en kosten die noodzakelijk zijn in de eerstkomende 10 jaar.


 

Bij slopen

 

Aanvragen sloopvergunning

Verkennend bodemonderzoek, aanvullend bodemonderzoek, inventarisatie aanwezigheid van asbesthoudende bouwmaterialen volgens certificering Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA).